Klubbens historie

Lørdag d. 17. juni 1978, blev der afholdt et stiftende møde for et nyt køreselskab.
 
Mødet blev afholdt hos Bent Olsen, Føllenslev.
 
Der blev hurtigt enighed om nogle principper for den nye klub.
 
Man ønskede at deltage i, og
arrangere løb og udflugter for biler og MC fra før 1940.
 
Man enedes om navnet: Sjællands Motor Veteraner.
 
Man ville prøve at lave et blad, som skulle udkomme 4 gange årligt.
 
Hvert medlem skulle have en plade med bogmærke og nr. -således, at man kørte med fast nr. i alle arrangementer.
 
Indmeldelse kunne ske til Vagn Hillstrøm.
 
 
Formand i dag:
 
Allan Larsen
Bredholtvej 4, 4200 Slagelse
Tlf. 3053 9845
Mail: alarsen@surfpost.dk
Bliv medlem af

 Sjællands Motor Veteraner

Information:
 
Sjællands Motor Veteraner 1978 er
en klub for ejere af køretøjer, der er ældre
end 35 år. Hen over sommeren bliver
der arrangeret forskellige ture og køre-
arrangementer.
Der bliver bla. arrangeret onsdagsaften-
ture 2 gange om måneden. Tur fra Stop 39
i Slagelse og tur fra det nordlige Vest-
Sjælland.
 
Sjællands Motor Veteraner 1978 udgiver
klubbladet "KRUMTAPPEN" 4 gange om
året. Det er gratis for klubbens medlem-
mer, at annonce med relevante ting i bla-
det.
Samme annoncering gælder også på
klubbens hjemmeside. Klubben kan til-
byde medlemmer en billig forsikrings-
 
Sjællands Motor Veteraner 1978 har
ca. 500 medlemmer. Et årligt medlems-
skab (2014) koster kr. 230,00
 
Indmeldelses gebyr (2014) kr. 200,00
 
 KONTAKT:
 
 

 

Klubbens vedtægter - KLIK HER
www.smv1978.dk